IKEM på plats i Bryssel

Många av de politiska beslut som påverkar IKEM:s medlemsföretag tas i EU och dessutom är EU-länderna medlemsföretagens viktigaste exportmarknad. För att vara på plats där det händer, har IKEM därför sedan en tid tillbaka en person på plats i Bryssel. Mikael Möller är chef för IKEM:s brysselkontor med ansvar för de näringspolitiska EU-frågorna. IKEM sitter tillsammans med Cefic, den europeiska kemiindustrins branschorganisation.

De kommande tre åren kommer förhandlingar att genomföras inom flera centrala områden som energi och klimat, kemikalier och miljö. Den slutliga utformningen kommer få stor betydelse för industrins konkurrenskraft men också för förutsättningarna för klimatomställningen.

– Vi konstaterade att det var viktigt att möta ett Europa i förändring på plats i Bryssel. EU är medlemsföretagens viktigaste exportmarknad och vi har nu tre intensiva år framför oss med nya regler och nya aktörer i Europa. Det är bra att ha Mikael Möller på plats under en sådan viktig period, säger Jonas Hagelqvist, vd för IKEM.

Mikael Möller har tidigare arbetat inom Regeringskansliet och har närmare 20 års erfarenhet av branscherna inom IKEM och samverkan med vår europaorganisation Cefic. Han har nu sitt kontorsrum på Belliard 40 i centrala Bryssel, ett stenkast från Europaparlamentet, EU Kommissionen och Sveriges ständiga representation. Där har Cefic – den europeiska kemiindustrins branschorganisation sitt kontor med runt 160 anställda.

– Här på plats kan vi fördjupa samarbetet både med våra nordiska och våra europeiska kollegor. Vi kan också vara närvarande där det händer på ett helt annat sätt än om man jobbar i Sverige och reser ner ibland. Det är en stor fördel att sitta tillsammans med och jobba nära våra europeiska kollegor, det stärker våra medlemsföretag, säger Mikael Möller.

– Nu handlar det om att avgörande förutsättningar kommer på plats för att våra medlemsföretag ska kunna ställa om till klimatneutral produktion på ett framgångsrikt sätt samtidigt som de stärker sin globala konkurrenskraft. Här har IKEM en viktig roll att fylla, både när det gäller att förmedla möjligheter och utmaningar, säger Mikael Möller avslutningsvis.

Sverige kommer att ta över ordförandeskapet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) från Tjeckien den 1 januari 2023. Under 2024 kommer en ny EU-kommission att formeras och samma år hålls val till Europaparlamentet.

– Det händer mycket framöver och vi ser positivt på att ha Mikael Möller på plats i Bryssel som ett led i vår satsning att öka IKEM:s närvaro och deltagande i EU-arbetet. Våra medlemsföretag står för viktiga och nödvändiga byggstenar i arbetet att klara klimatomställningen i stort och därför är det viktigt att IKEM är med på plats där besluten tas, slutar Jonas Hagelqvist.