IKEM ser allvarligt på kompetenskrisen

Utmaningen att hitta medarbetare med rätt kompetens, i rätt tid, har aldrig varit större. Det visar Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät. Sju av tio företag har rekryteringssvårigheter och tre av tio rekryteringsförsök misslyckas helt! Det ger astronomiska siffror i nationellt produktionsbortfall. Dessutom påverkas konkurrenskraften och investeringsklimatet negativt. Detta samtidigt som incitamenten att arbeta i stället för att erhålla A-kassa blivit ett hinder för rekrytering och utbildningsutbudet matchar inte arbetsmarknadens behov. Sverige inte råd med att ha stora rekryteringsbehov samtidigt som hög arbetslöshet och felmatchad kompetens!

Sedan 1999 har Svenskt Näringsliv med hjälp av Demoskop undersökt medlemsföretagens kompetensbehov och rekryteringsmönster. IKEM:s medlemsföretag sticker i senaste undersökningen ut tillsammans med Kompetensföretagen och Skogsindustrierna.

För kemi-, plast-, raffinaderi- och läkemedelsbranscherna krävs krafttag för kompetensförsörjningen där beslutsfattande kring arbetsmarknad, utbildning och näring måste samköras på ett betydligt mer effektivt sätt. Politiken förklarar gärna bort det egna ansvaret med hänvisning till arbetsgivarnas attraktivitetsproblem. Men allt står inte och faller med 15-åringarnas framtidsval.

I verkligheten behövs tre avgörande förändringar:

  1. fler behöver komma in på arbetsmarknaden
  2. relevant utbildning för mer eller annan kompetens behövs på alla nivåer i utbildningsystemet
  3. utbildningsutbud och -kvalitet måste bättre matcha behovet av kompetens

För en stark samhällsekonomi som bygger på innovation och avancerad produktion, grön omställning och hållbar utveckling behöver Sverige förbättra förutsättningarna att bygga kompetens och excellens – från gymnasialt yrkesutbildade till forskare.

Läs rapporten här