Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
Framtidsstyrelsen

Innovations- och kemibranschens framtida ledare har mött arbetsmarknadens parter

I veckan har IKEM:s framtidsstyrelse träffats för att fördjupa sig i frågor om arbetsmarknadens funktionssätt.

I veckan har IKEM:s tredje framtidsstyrelse, med medarbetare från medlemsföretagen STMicroelectronics Silicon Carbide AB, Trinseo, Sobi, Borghamns Stenförädling AB, Wibax, Nammo Sweden AB, Cytiva, Phadia, Perstorp och Nynas, träffats i Stockholm för att lära sig mer om arbetsmarknaden, arbetsrätt och kollektivavtal. Deltagarna har diskuterat avtalsförhandlingarna 2023 och det nya huvudavtalet tillsammans med Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM, Eddie Andersson, förhandlare på IKEM, Irene Wennemo, generaldirektör Medlingsinstitutet, Daniel Falk, förhandlingschef Industrisektorn Sveriges Ingenjörer och Lisa Wastelius, chefsjurist på IKEM.

Framtidsstyrelsen är ett tvåårigt utvecklings- och ledarskapsprogram där yngre talanger i medlemsföretagen deltar. IKEM:s syfte med programmet är att förbättra kunskapsöverföringen, öka inspirationen och bygga kompetens för innovations- och kemibranschens framtida ledare. Genom framtidsstyrelsen får deltagarna ett unikt tillfälle att bygga nätverk för framtiden, fördjupa sig kring innovations- och kemiindustriernas utmaningar samt lära sig hur en bransch- och arbetsgivarorganisation arbetar.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in