Kemi är lösningen

Kemi är nyckeln till omställning för i stort sett varje industriell näring, den är möjliggörare som kan bidra till att lösa samhällets största utmaningar, som pandemibekämpning, minska utsläppen av klimatgaser och åstadkomma cirkulära flöden. Utan innovativ kemi inga solceller, återvinningsbara batterier och plast eller kläder av cellulosa. Utan innovativ kemi inga läkemedel, energieffektiva byggnader eller infrastruktur.

− Kort sagt; utan innovativ kemi, ingen välfärd eller hållbar samhällsutveckling. Det perspektivet tycker vi behöver lyftas, därför sprider vi nu en film med det budskapet i sociala medier, säger Kristina Neimert Carne, sakkunnig kemikaliefrågor IKEM.

Kemiindustrin vill vara med och implementera EU:s kemikaliestrategi så att svensk industris innovationskraft kan bevaras och växa. För det behövs en färdplan som säkerställer att inte industrins konkurrenskraft försämras när ny lagstiftning börjar gälla.

− Svensk kemiindustri är bland de främsta i världen på hållbarhet. Den som vill se Sverige och världen nå hållbarhetsmålen i tid bör se till att värna svensk kemiindustri, säger Kristina Neimert Carne.

Det behövs en forsknings och innovationsagenda som stakar ut vägen framåt så att kemiindustri och värdekedjor får tydliga incitament att investera i hållbar kemi.

Och myndigheternas tillsyn över framför allt importerade produkter behöver öka.

− Våra medlemsföretag ser det som sin uppgift att bygga det hållbara samhället med hjälp av smart kemi, och det vill de fortsätta med i framtiden. IKEM:s uppgift är att stötta dem i den resan. Världen behöver mer kemi framöver, inte mindre. Kemi är lösningen!

Kemi är lösningen! Se gärna vår film

Frågor vi driver EU:s kemikaliestrategi