Kemiindustrin saknar reformer i regeringsförklaringen

Idag har Ulf Kristerssons regering tillträtt och presenterat sin regeringsförklaring. Innovations- och kemiindustrin är positiva till ambitionshöjningen gällande tillståndsfrågorna för industrin och energifrågorna, men saknar flera viktiga reformer för Sveriges framtid som en innovativ industrination.

Kemiindustrin är avgörande för omställningen till ett hållbart samhälle, men utvecklingstakten styrs av de förutsättningar företagen får. Bransch- och arbetsgivarorganisationen IKEM saknar flera viktiga reformer.

– Vi saknar en långsiktig ambition för att nå en cirkulär ekonomi. IKEM:s medlemsföretag vill kunna återvinna både avfall och koldioxid för att använda som råvara i produktionen. Då behöver politiken förtydliga spelreglerna för industrin och ge företagen bättre förutsättningar till omställning, säger Nils Hannerz, näringspolitisk chef på IKEM.

Tre uteblivna reformer

Världen står inför stora hållbarhetsutmaningar och IKEM:s medlemsföretag kan, med rätt förutsättningar, vara en del av lösningen. I regeringsförklaringen saknas minst tre nödvändiga reformer för industrins omställning. Viktiga klimatsatsningar riskerar annars att aldrig bli verklighet.

  • Avfall måste kunna bli industrins råvara

Vi lever inte längre i en tid då avfall är något samhället vill bli av med, utan i en tid då det som är gammalt kan bli nytt. IKEM:s medlemsföretag vill investera i de innovativa processer som kan ersätta dagens fossila råvaror, den utvecklingen hindras av dagens lagstiftning. Regeringen måste genomföra en rejäl reformering av avfallslagstiftningen.

  • Säkerställ återvinning av koldioxid oavsett ursprung

Det är bra att regeringen vill satsa på infångning och lagring av koldioxid, men lika viktigt är att inte göra någon åtskillnad mellan koldioxid från fossila eller biobaserade källor. Klimatet gör ingen skillnad på koldioxidens ursprung och industrin kan återanvända kolatomerna oavsett källa. IKEM efterlyser en mer utvecklad strategi för infångning och användning (CCU). Om upptaget av fossil råvara ska kunna minska så måste återvinning av material och biobaserad råvara främjas, det krävs för en cirkulär ekonomi.

  • Snabbare prövningsprocesser för alla verksamheter

Regeringen vill införa ett snabbspår för kärnkraft i miljötillståndsprocessen. IKEM:s uppfattning är att särregleringar och snabbspår är fel väg att gå. Snabbare och enklare prövningsprocesser för alla verksamheter är helt avgörande för att vi ska ha ett gynnsamt industriklimat där investeringar blir verklighet.