Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
Jonas Hagelqvist, VD på IKEM, och Nils Hannerz, näringspolitisk chef på IKEM
Jonas Hagelqvist, VD på IKEM, och Nils Hannerz, näringspolitisk chef på IKEM, kommenterar regeringens budgetproposition och vädjar om en ökad omställningstakt. Foto: Bengt Säll

Kemiindustrin vädjar till regeringen om ökad omställningstakt

Industrin kan, om de får bättre förutsättningar, öka omställningstakten ytterligare. Kemiindustrin vädjar nu till regeringen om att möjliggöra för företagen att återvinna plast, återanvända koldioxiden och elektrifiera sin verksamhet.

Idag har regeringen lagt fram budgetpropositionen för 2023. Den gröna omställningen kräver en mer effektiv och ambitiös klimatpolitik än vad som presenterats. Industrin står för knappt 16 miljoner ton koldioxidutsläpp, en tredjedel av Sveriges totala utsläpp. Kemiindustrin vädjar nu till regeringen om en stabil elförsörjning, möjlighet att återvinna mer och förutsättningar att investera i grön teknik.

– Att regeringen vill göra en omfattande satsning på koldioxidinfångning genom höjda anslag till Industriklivet välkomnas, men det är ofattbart att de begränsar satsningen till att endast möjliggöra för bio-CCS. Klimatet behöver infångning och lagring av koldioxid även från fossila källor. Jag kan konstatera att Sverige kan öka omställningstakten ytterligare, med ganska enkla medel dessutom. Flera satsningar saknas i budgeten för 2023, säger Nils Hannerz, näringspolitisk chef på IKEM.

– En av de viktigaste frågorna för industrin framåt är en stabil elförsörjning till en globalt konkurrenskraftig kostnad. En fjärdedel av IKEM:s medlemsföretag överväger idag att varsla personal med anledning av de skenande priserna, samtidigt ser vi framåt att elanvändandet behöver dubbleras för att industrin ska kunna genomföra omställningen, säger Jonas Hagelqvist, VD på IKEM.

Kemiindustrin vill se fler klimatsatsningar

Kemiindustrin vädjar nu till regeringen om klimatsatsningar och nya regler för att möjliggöra ny grön teknik.

  • Säkra framtidens elförsörjning

En fjärdedel av företagen inom kemiindustrin överväger att varsla personal med anledning av de skenande elpriserna. Flera företag har redan behövt vidta den åtgärden. IKEM anser att det behövs en bred politisk överenskommelse för att nå en långsiktig lösning på framtidens elförsörjning. Omställningen inom kemiindustrin kommer kräva minst en fördubbling av elanvändningen.

  • Möjliggör en cirkulär ekonomi

Företagen inom kemiindustrin vill återvinna mera. Det är bra att regeringen nu avser satsa på infångning och lagring av koldioxid från biobaserade källor. Men industrin måste också kunna använda tekniken för koldioxid från fossila källor. En viktig satsning som saknas i budgeten är möjligheten att utveckla tekniken för att återanvända koldioxiden (CCU). En sådan inriktning skulle minska koldioxidutsläppen och sätta stopp för beroendet av fossila råvaror. Regeringen måste våga låta industrin satsa på ny teknik om de menar allvar med att nå klimatmålet.

  • Stoppa krånglet i tillståndsprocesserna

Byråkratin kring tillståndsprocesserna fördröjer den gröna omställningen och därför måste regeringen satsa för en effektivisering. Kemiindustrin behöver rättssäkra och förutsägbara prövningar för ny teknik. Det är bra att regeringen avser genomföra förslag från miljöprövningsutredningen, men man bör ta i beaktande att dessa innebär ett ökat antal prövningar för myndigheterna. En effektiv handläggning kräver utökade resurser.

  • Avskaffa plastpåseskatten

Industrin vill återvinna all plast. Svenska plastbärkassar var redan innan skatten i stor utsträckning tillverkade av återvunnen plast. Sedan skatten infördes har konsumenterna istället gått över till papperspåsar och avfallspåsar på rulle, alternativ som båda är sämre för miljön. De importeras i högre grad och avfallspåsarna är oftast tillverkade av fossila råvaror. Plastpåseskatten har försämrat den cirkulära ekonomin för plasten och den måste avskaffas.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in