Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Kemiindustrin vill ha en politik som främjar cirkulära kolkällor

I Svenskt Näringslivs trädgård i Almedalen träffade den 5 juli plast- och kemiindustrins företrädare Anders Fröberg, Borealis Sverige, Håkan Kihlberg, Perstorp Group och Claes Fredriksson, Liquid Wind, moderaternas Johan Hultberg och socialdemokraternas Marlene Burwick för en diskussion om hur dagens fossila kolkällor ska bytas ut mot hållbara alternativ.

Infångad koldioxid eller kemiskt återvunnen plast som råvara är nya tekniker som är under utveckling.

Borealis Sverige i Stenungsund återvinner plastavfall genom pyrolys som blir till nya plastprodukter. Pyrolysoljan har samma kvalitet som den ursprungliga oljan i plastavfallet men minskar drastiskt kolidoxidavtrycken.

Liquid wind utvecklar, bygger och driver innovativa eMetanolanläggningar som omvandlar koldioxidavfall till nya koldioxidneutrala drivmedel. Perstorp Group har initierat Project Air som genom en produktionsanläggning för hållbar metanol i Stenungsund kan reducera världens koldioxidutsläpp med 400 000 ton.

Det är i svensk plast- och kemiindustri som den gröna omställningen händer. Det finns dock utmaningar för företagen. Miljötillståndsprocesser för de nya anläggningarna måste till och det finns inte tillräckligt med biogas att tillgå till konkurrensmässiga priser. Industrin vill inte förbränna biogasen och skicka upp den i atmosfären, utan använda den som råvara i nya produkter. Dagen stöd och subventioner främjar inte den utvecklingen i tillräckligt hög grad. Det är fortfarande betydligt billigare att använda fossil råvara.

Hur kan politiken bidra till kemiindustrins omställning?

Johan Hultberg (M) förstår att restströmmarna inte räcker för industrins behov av biogas och att fokus behöver breddas från transportsektorn till tillverkningsindustrin. Han tror precis som Marlene Burwick (S) inte att politiken kan garantera nollpris på biogas, men han tar med sig att det behövs bättre incitament och styrmedel för att gynna industrins gröna omställning. Han berättar att Miljömålsberedningen har kommit en bra bit, men behöver få fart.

– Vi behöver se det som kommer ur pappersbrukens skorstenar som råvara och bidra till en marknad för biogas, biomassa och koldioxid, säger Johan Hultberg.

Marlene Burwick berättar att regeringen har tagit fram en strategi och handlingsplan för cirkulär materialåtervinning.  

– Många förslag är förberedda, säger hon och tillägger att giftfritt också är en viktig aspekt av den cirkulära loopen. Marlene tillstår samtidigt att vi i Sverige måste bli bättre på att inte elda upp avfall, utan återvinna både mekaniskt och kemiskt.

- Borealis har lösningen! Det är så vi vill jobba i Sverige, men det ska inte bara finnas i Stenungsund, avslutar hon.

Vad menas med cirkulära kolkällor?

Grundämnet kol ingår i alla plaster och i de flesta kemikalier. När dagens fossila kolkällor ska bytas ut mot mer hållbara alternativ står kemi- och plastindustrin inför en stor omställning. Att använda infångad koldioxid som råvara är ett alternativ, andra handlar om kemisk återvinning av plast som annars hade förbränts. För att detta ska bli verklighet behöver politiken vara med och stötta omställningen.

Medverkande:

Anders Fröberg, VD, Borealis Sverige
Mikael Möller, Chef Näringspolitiska EU-frågor, IKEM
Håkan Kihlberg, Vice President Strategic Projects and Processes, Perstorp Group
Claes Fredriksson, CEO & Founder, Liquid Wind
Johan Hultberg, Riksdagsledamot, (M)
Marlene Burwick, Riksdagsledamot, (S)

Här kan du se webbsändningen

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in