Konjunkturinstitutet har publicerat Lönebildningsrapporten 2022

Konjunkturinstitutet har presenterat årets Lönebildningsrapport. Rapporten ger en bild av det ekonomiskt svåra läge som Sverige befinner sig i. Samtidigt stundar avtalsförhandlingarna 2023 där arbetsmarknadens parter ska sätta löneavtalen.

Konjunkturinstitutet presenterar årligen en rapport om lönebildning där samhällsekonomiska förutsättningar analyseras. Årets rapport visar hur olika priser har utvecklats medan konsumentprisinflationen varit hög, ger en analys av produktivitetsutvecklingen och vinstläget i näringslivet samt ger en prognos för hur ekonomin utvecklas de kommande åren.

Rapporten beskriver hur inflationen och dess konsekvenser bidrar till en utmanande ekonomisk miljö för arbetsmarknadens parter att sluta nästa års löneavtal. Företagen har högre kostnader och samtidigt minskar reallönerna. Den höga inflationen förväntas leda till en lågkonjunktur med stigande arbetslöshet, från en redan hög nivå.

Du kan ladda ner Lönebildningsrapporten från Konjunkturinstitutets webbplats konj.se

Till KI:s artikel Utmanande ekonomisk miljö inför avtalsrörelsen