Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Kostnaden för el och energi måste ner

IKEM stödjer regeringens och EU-kommissionens ambition att minska kopplingen mellan gas- och elpriser. Samtidigt ser vi att det finns ett antal andra regleringar på elmarknaden som temporärt kan behöva ändras för att hantera den energikris vi hamnat i. Arbetet med att ta bort alla hinder för befintlig och ny fossilfri produktion behöver intensifieras.

Att göra sig fri från beroendet av rysk energi kommer att ta tid och vara kostsamt, men är något EU måste göra snarast. Om EU ska kunna bibehålla sin konkurrenskraft behöver krafttag tas för att hålla nere energikostnaden för konkurrensutsatt industri under tiden som omställningen sker. Annars riskerar investeringarna i energiintensiv verksamhet ske utanför EU.

– Kostnaden för el är på nivåer när delar av näringslivet hotas och det är en orimlig situation. Det påverkar både företag och privatpersoner kraftigt och något måste göras åt situationen, säger Nils Hannerz, näringspolitisk chef på IKEM.

IKEM driver frågor om elförsörjning i samarbete med flera andra förbund inom SKGS och har idag skickat ett inspel till Regeringen och ledamöter i EU-nämnden om vad som behöver göras.

Läs mer om innehållet i våra krav på SKGS webbplats

Om SKGS

SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor och är ett samarbete mellan de branschorganisationerna IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Skogsindustrierna, SveMin och Jernkontoret.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in