Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Lagstiftningen måste stödja innovationsprocessen

Kemikalieinspektionens uppdrag är att arbeta för minskade risker med kemikalier. Uppdraget borde även innefatta initiativ som gör det lättare att utveckla nya, säkra kemikalier. Det skriver Anders Fröberg, vd Borealis Sverige AB och ordförande IKEM och Jonas Hagelqvist, vd IKEM i en slutreplik i Altinget.

För att möta samhällets behov av säker kemi som bidrar till minskat klimatavtryck och andra hållbarhetsvinster efterfrågar Anders Fröberg och Jonas Hagelqvist en holistisk syn på kemikaliepolitiken. Kemikalieinspektionens uppdrag är i dag att arbeta för minskade risker med kemikalier. Uppdraget borde även innefatta initiativ som gör det lättare att utveckla nya, säkra kemikalier.

Kemi behövs för en hållbar omställning och statens roll är att skapa incitament för den omställningen. För att snabbare åstadkomma substitution av oönskade kemikalier krävs innovation. För att lyckas med innovation måste lagstiftningen stödja innovationsprocessen. Det får inte bli så att regleringar som ska öka skyddet för hälsa och miljö i stället leder till att utveckling och innovation av nya bättre kemikalier hämmas.

Läs hela debattsvaret här 

Läs den ursprungliga debattartikeln här 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in