Miljöorganisationerna saknar kunskap om PVC-plast

PVC-branschen riktar nu stark kritik mot miljöorganisationerna för att de inte hängt med i utvecklingen av PVC. Därför varnas beslutsfattare för att lyssna på miljöorganisationernas rekommendationer om PVC.

Förra året publicerade miljöorganisationen Health Care Without Harm rapporten The polyvinyl chloride debateWhy PVC remains a problematic material. Målgruppen för rapporten är EU:s beslutsfattare som uppmanas att ta fram en strategi för utfasning av PVC i Europa. Alla ledande europeiska miljöorganisationer har skrivit under och bidragit med input till rapporten. Från Danmark har Rådet for grön omställning och plastförändring bidragit.

Efter en noggrann genomgång konstaterar projektledaren Ole Grøndahl Hansen från PVCMed Alliance: "NGO-rapporten innehåller så många fel och missförstånd att vi måste uppmana beslutsfattare att helt strunta i dess rekommendationer. Många sjukhus runt om i Europa undersöker just nu hur de kan få till en cirkulär hantering av sitt plastavfall. Om de bestämmer sig för att följa miljöorganisationernas rekommendationer kommer sjukhusen paradoxalt nog att göra mer skada än nytta för miljön."

I rapporten från Health Care Without Harm hävdas bland annat att PVC är inte går att återvinna, lätt kan ersättas och innehåller ämnen som är skadliga för hälsa och miljö. Dessa och flera andra ogrundade påståenden motbevisas nu grundligt av PVCMed Alliance i en 24-sidor lång recension.
Till recensionen: Why PVC should remain the preferred material in healthcare and elsewhere. A critique of how today's European NGOs approach PVC 

En ny marknadsundersökning visar att PVC är den mest använda plasten för medicintekniska produkter i Europa med en marknadsandel på cirka 30 procent. På grund av materialets unika egenskaper som säkerhet, mångsidighet, återvinningsbarhet och låg kostnad förväntas andelen förbli densamma under det kommande decenniet. En PVC-avveckling inom vården är därför orealistisk.

Redan idag samlar mer än 300 sjukhus runt om i världen in PVC-baserad medicinteknisk utrustning för återvinning. För att påskynda den hållbara omställningen av europeisk sjukvård lanserar VinylPlus® Med ett pilotprogram i Belgien som senare kommer att implementeras på andra håll i Europa.

Läs hela pressmeddelandet från PVCMed Alliance