Nils Hannerz är ny hedersdoktor vid Lunds Tekniska Högskola

Vid en högtidlig ceremoni i Lunds domkyrka promoverades tre hedersdoktorer vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) fredagen den 3:e juni. En av dem är Nils Hannerz, näringspolitisk chef på IKEM. I motiveringen lyfter LTH bland annat fram Nils Hannerz engagemang för en omställning mot en hållbar svensk industri.

− Jag känner mig förstås både hedrad och glad. Jag tycker bara jag gjort mitt jobb, men det händer så väldigt mycket spännande inom kemiindustrin när det handlar om hållbarhet, så det är lätt att bli engagerad. Men det klart att det är jätteroligt att arbetet blir uppmärksammat, säger Nils Hannerz.

Motiveringen för att utse Nils Hannerz till hedersdoktor lyder:

”Nils Hannerz är aktiv som kunskapsspridare, exempelvis som föreläsare för doktorander och forskare. Han har vid flera tillfällen i olika sammanhang lyft fram LTH:s starka områden och engagerar sig även direkt i forskningen. Med sitt stora kontaktnät i Sverige och i Europa, sina unika insikter i utmaningar och LTH:s forskning och forskare, och i sitt engagemang för en omställning mot en hållbar svensk industri, har Nils Hannerz varit – och är fortsatt – en ovärderlig tillgång för LTH och dess forskare.”

−  Vi är förstås väldigt glada å Nils vägnar och mycket stolta över att ha en sådan kvalificerad medarbetare. Vår industri står inför stora utmaningar kopplat till klimatomställningen och Nils är med sina kunskaper och sitt engagemang en stor tillgång i det arbetet, säger Jonas Hagelqvist, VD för IKEM.

I ett pressmeddelande berättar LTH:s rektor Annika Olsson om beslutet att utse de nya hedersdoktorerna:

– Genom hedersdoktorerna stärker LTH sin position inom hållbart samhällsbyggande, reglerteknik och biobaserad cirkulär ekonomi, områden som alla är viktiga och framstående för LTH. Hedersdoktorerna bidrar inom sina respektive områden med starkt engagemang och gedigen kunskap, och kommer alla fortsatt vara goda förebilder för forskare och studenter vid LTH.

De andra två hedersdoktorerna är Dana Cuff, professor och forskare i urban arkitektur vid University of California, Los Angeles och John C. Doyle, professor och forskare vid California Institute of Technology med fokus på dynamiska kontroll.