Ny rapport från IER: Svensk industri i en ny världsordning

Det råder ett svårtolkat ekonomiskt läge. Det är därför viktigt att se till den långsiktiga utvecklingen. I sin årsrapport, som släpps idag, går Industrins Ekonomiska Råd igenom och kommenterar hur situationen i grunden påverkar vägvalen för svensk industri.

  • Ekonomin befinner sig i ett ovanligt osäkert läge. Många varnar för en löne-pris-spiral och stagflation precis som på 1970-talet.
  • Förutsättningarna på den globala marknaden har förändrats. Företagen har i ökad utsträckning börjat se över leverantörskedjor och lokalisering av produktion.
  • Pandemi och Rysslands fördjupade invasion av Ukraina har förstärkt EU-kommissionens övertygelse om satsningar på en ny industripolitik.
  • Därtill ritas den geopolitiska kartan om med ett isolerat Ryssland och där EU bland annat har att respondera mot en aktiv kinesisk industripolitik.

– Vad som händer i omvärlden får alltid konsekvenser för svenska företag och anställda. Vi ska dock inte överdriva den ekonomiska hotbilden. Industriavtalet och den svenska lönebildningsmodellen är utformade för att hantera just den typ av situation som världsekonomin nu befinner sig i, säger Ola Bergström, professor, företagsekonomisk institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Här kan du läsa rapporten "Inför 2023 års avtalsrörelse: Svensk industri i en ny världsordning"

Om Industrins Ekonomiska Råd

Industrins Ekonomiska Råd (IER) utses av Industriavtalets parter och består av fristående ekonomer. IER:s uppgift är att ta fram rapporter och utlåtanden på uppdrag av parterna.

Ledamöter i IER är: Ola Bergström, professor, Göteborgs universitet (ordförande) och Lena Sellgren, chefekonom, Business Sweden.