Nya IED hämmar utveckling och innovation!

5 april presenterade EU-kommissionen sitt förslag till reviderat Industriutsläppsdirektiv, IED. Vi inom svensk industri anser att det är viktigt att riksdagen engagerar sig i IED eftersom vi befarar stora konsekvenser för svensk industri.

Redan nästa vecka ska Regeringskansliet lämna en faktapromemoria till riksdagen.

Vi inom industrin befarar att förslaget på det nya industriutsläppsdirektivet medför problem kopplat till miljötillståndsprocesser, vilket kommer hämma innovation och utveckling.

Svenskt Näringsliv har tillsammans med oss branschorganisationer och LRF skickat ett gemensamt brev inför kommande IED-förhandlingar till miljö- närings- och landsbygdsministrarna. 

Här kan du läsa brevet till ministrarna