Regeringen beslutar om nationell strategi för elektrifiering

Energiminister Farmanbar presenterade idag en nationell strategi för en kraftfull elektrifiering som har ett helhetsgrepp om förutsättningarna i energisektorn. Strategin är omfattande och innehåller 67 förslag som ska genomföras inom de närmaste tre åren.

IKEM har sedan arbetets början med Elektrifieringsstrategin deltagit på flera möten med dåvarande energiminister Ygeman och också i särskilda sittningar med de tjänstemän som arbetat med strategin för att diskutera de förutsättningar som behövs för en framgångsrik omställning hos IKEM:s medlemmar.

Energiministern hade också direkt efter pressträffen ett särskilt möte med de branscher som särskilt bidragit till strategins arbete, däribland IKEM, och aviserade en fortsatt nära dialog. Såväl Jonas Hagelqvist, vd IKEM, Anders Fröberg, vd Borealis Sverige och styrelseordförande i IKEM och Peter Kihlgren, vd Kemira och ordförande i basindustrins elsamverkan SKGS – Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet, deltog på mötet.

− Det är glädjande att utgångspunkten i den strategi som presenteras idag utgår från en säker elförsörjning som levererar dygnets alla timmar på årets alla dagar till en konkurrenskraftig kostnad, säger Mikael Möller, chef för näringspolitiska EU-frågor på IKEM.

− Det här är viktiga förutsättningar för globalt konkurrerande exportföretag och en viktig markering från Energiministerns sida. Utmaningar saknas verkligen inte i förverkligandet av detta och IKEM kommer självfallet att fortsatt delta i dialogen med energiministern och de berörda myndigheterna, avslutar Mikael.

Energiminister Farmanbars presentation www.regeringen.se.pptx (live.com)