Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
Arbetsmijöverket

Reglerna för krav på certifiering av pannoperatörer ses över

IKEM har tillsammans med flera andra organisationer under lång tid riktat kritik mot Arbetsmiljöverket för utformningen av de föreskrifter som bland annat avser certifiering av pannoperatörer. Nu har myndigheten tagit till sig av kritiken och ser över reglerna.

Arbetsmiljöverket har beslutat att göra en översyn av reglerna gällande kravet på certifiering av pannoperatörer i föreskrifterna om användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3. I arbetet med översynen kommer de att bjuda in till samverkan för att nå bästa möjliga genomförande och implementering, skriver de i en nyhet på sin hemsida. LÄNKEN

– Vi är glada över att vårt påverkansarbete fått effekt. Arbetsmiljöverket har tagit till sig av det budskap som vi, flera organisationer inom Svenskt Näringsliv och även andra organisationer, under lång tid riktat till dem. De här reglerna skulle ha slagit mot både individer och företag på ett sätt som inte ligger i linje med den ursprungliga tanken. Vi ser nu framemot att bidra i översynen för ett förändrat regelverk, säger Karin Bennbom, expert och rådgivare inom arbetsmiljö på IKEM.

Reglerna som tillämpats sedan 2017 har slagit hårt mot många av basindustrins medlemsföretag, men också mot allt från skolor, fritidsanläggningar och hotell, till lantbruk, tvätterier, bryggerier och mejerier.

Bakgrund

2017 började föreskrifterna om användning och kontroll av trycksatta anordningar att gälla med vissa övergångsregler, bland annat avseende certifiering av pannoperatörer. Syftet med de omarbetade föreskrifterna var att förtydliga och förenkla, inte höja kravnivån. Det fanns inte heller någon säkerhetshöjande aspekt i arbetet.

Vi inom industrin bedömde att bestämmelserna gällande pannor kom att avvika från syftet och intentionen som Arbetsmiljöverket hade och har på flera sätt och under lång tid påtalat detta för Arbetsmiljöverket. Certifieringen för pannoperatörer som övervakar pannor av kategori 1 och 2 fick i februari 2021, efter påtryckningar, ett framflyttat ikraftträdandedatum så att all certifiering kom att gälla från 1 december 2022. Det är dessa regler som nu ska ses över. 

Läs mer om vad som kommer att gälla till dess att AV gjort sin översyn.: Arbetsmiljöverket "Användning av panna klass A eller B" 

Ny information från Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket publicerade ytterligare information i ärendet den 30 maj 2022.
Läs mer: Reglerna för certifiering av pannoperatörer skjuts fram

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in