Rekord i antal deltagare på IKEMDAGEN

Idag har IKEMDAGEN gått av stapeln och i år slogs rekord i antal deltagare. Konferensen satte fokus på industrins gemensamma utmaningar med hjälp av flera medverkande talare och debattörer.

Idag, den 6 oktober, har medlemsföretag från hela landet samlats i Stockholm för att delta i konferensen IKEMDAGEN. Årets IKEMDAG slog rekord i antal deltagare och programmet syftade till att sätta innovations- och kemiindustriernas avgörande frågor och gemensamma utmaningar i fokus. Vad kan industrin förvänta sig de kommande fyra åren med valresultatet? Hur stor är risken för återkommande strömavbrott i vinter? Vilka möjligheter och vilka hot väntar industrin i ett nytt ekonomiskt läge?

Statsvetare Jenny Madestam var inbjuden talare och gav sin analys av vad valresultaten kommer innebära för mandatperioden:

”Det som kan avgöra huruvida regeringsunderlaget håller är regeringspartiernas olika mål. Mål om att förändra samhället, lyckas hålla ihop partiet, vinna val och få igenom sin politik. Dessa bitar hamnar ofta och lätt i konflikt med varandra. Men det är också dessa bitar som avgör om regeringen håller ihop under mandatperioden.”

Carl Eckerdal, chefekonom på IKEM, bjöd deltagarna på en aktuell konjunkturrapport:

”Det är sorgligt att se hur energiförsörjning och politisk stabilitet, som i decennier varit några av Sveriges starkaste fördelar, nu blivit ett sänke för svensk industri och konkurrenskraft.”

Nya innovationer bromsas av politiken och föråldrad lagstiftning. Industrin behöver ges bättre förutsättningar och mer konkurrenskraftiga villkor för att kunna genomföra en grön omställning. Jonas Hagelqvist, VD på IKEM, avslutade konferensen med att presentera högaktuella reformförslag som kommer att drivas gentemot beslutsfattare på olika nivåer:

”Innovations- och kemiindustrierna vill ta stora utvecklingskliv, men politiken behöver komma ikapp. Branschen behöver reformer för Sveriges framtid som ledande hållbar och innovativ industrination. Det är grunden för det svenska välståndet.”