Rysslands invasion har stor inverkan på kemiindustrin – 7 av 10 företag påverkas av brutna leveranser

Årets första kvartal innebar fortsatta utmaningar för svensk kemiindustri. Sju av tio företag upplever direkt eller indirekt påverkan genom brutna leveranser från Ryssland, Belarus och Ukraina. Trots detta lyckades IKEM:s medlemmar uppnå samma produktionsvolymer som motsvarande kvartal 2021. På medellång sikt, ett till fyra år, förutspår företagen dock stora utmaningarna. Det visar IKEM:s konjunkturbrev för kvartal ett 2022.

− På kort sikt upplever företagen att de kan hantera leveransproblemen. På längre sikt är man optimistisk och har en tilltro till att näringsliv och politiker kommer att hitta långsiktiga lösningar kring värdekedjor, elproduktion och högre självförsörjning av råvaror. Men det på medellång sikt, ett till fyra år, som de stora utmaningarna uppstår när de kortsiktiga lösningarna är avverkade och de långsiktiga ännu inte är på plats, säger Carl Eckerdal, Chefekonom på IKEM.

Sju av tio företag har redan nu direkta eller indirekta effekter av sanktioner och brutna leveranser från Ryssland, Ukraina och Belarus. Ryssland är inte en stor leverantör för svensk kemiindustri men då de kontrollerar vissa viktiga rå- och insatsvaror får det stor effekt på den globala industriproduktionen. Fyra av tio medlemsföretag tror att det kan bli svårt att klara den kemirelaterade produktionen i EU utan insatsvaror från dessa tre länder på medellång sikt. Kritiska ämnen som kommer från dessa länder är till exempel palladium, fosfat, titan och platina.

Utöver krigets påverkan svarar 58 procent av medlemsföretagens att deras produktion påverkas av trögheter i globala värdekedjor. Det råder brist på råvaror som plastråvara, kemikalier, aluminium och papper. Nio av tio företag räknar med olika utbudsstörande inslag i produktionen under andra kvartalet.

− Nöden är kreativitetens moder och IKEM:s medlemsföretag är kända för sin innovationskraft. Vi tror på branschens uppfinningsrikedom att lösa många av utmaningarna genom exempelvis kemisk återvinning och elektrifiering. Men för att innovationerna ska kunna lösa utmaningarna på medellång sikt kärvs att politiker i tid ger rätt förutsättningar för industrin. Det gäller bland annat snabbare tillståndsprocesser, stabil energiförsörjning och utökad råvaruproduktion, säger Carl Eckerdal.

Läs hela konjunkturbrevet här

Intervju med Carl Eckerdal i dagens DI