Skriv ut

Utskrift

Skriv ut

Ställ inte kraftslagen mot varandra

Politikens viktigaste fråga är inte att peka ut om kärnkraft eller vindkraft ska byggas - utan hur man kan skapa de bästa möjliga förutsättningarna för de investeringar som behövs för klimatomställningen. Det skriver Johan Bruce, verksamhetsansvarig SKGS och Daniel Badman, vd Svensk Vindenergi i en gemensam debattartikel i Altinget.

SKGS och Svensk Vindenergi skriver debattartikel tillsammans eftersom den elintensiva industrin och vindkraftsindustrin är nära sammanlänkade. Vindkraftsindustrin behöver klimatsmarta material och insatsvaror. Just det som skogs-, kemi-, gruv- och stålindustrin jobbar med att hitta nya lösningar på varje dag.

− Omställningen av industrin hjälps inte av att kärnkraft, vindkraft, energieffektivisering och flexibilitet ställs mot varandra. Det som behövs är ett elsystem som förmår att svara på industrins behov av en stabil och tillräcklig elförsörjning till konkurrenskraftig kostnad årets alla timmar, kommenterar Mikael Möller, chef Näringspolitiska EU-frågor, som ansvarar för energifrågan på IKEM.

För att förverkliga de satsningar som basindustrin inlett för att lämna det fossila måste stora volymer el komma på plats. En god tillgång på fossilfri el till en konkurrenskraftig kostnad kan locka nya industrier som kan bidra till en ökad produktion av klimatsmarta varor.

− I ett sådant system behövs alla klimatvänliga kraftslag, säger Mikael Möller.

Läs hela debattartikeln här

Om SKGS

SKGS står för Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet. SKGS  är ett samarbete mellan branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM, Svemin och Jernkontoret i energifrågan. Läs mer på SKGS.org

Verksamhetsansvarig är Johan Bruce, johan.bruce@skogsindustrierna.se 

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in