Två föreningar har blivit en – IKEM får en starkare ställning

Vid IKEM:s årsmöte idag tog medlemsföretagen beslutet att slå samman branschorganisationen och arbetsgivarorganisationen till en förening.

IKEM Innovations- och kemiindustriernas medlemsföretag tog på årsmötet idag, den 6 oktober, beslut om en sammanslagning av IKEM:s båda föreningar. Den strukturella uppdelningen i en arbetsgivarförening och en branschförening avskaffas. Beslutet innebär att alla medlemsföretag kommer att vara med i en och samma förening: IKEM - Innovations- och kemiindustriernas bransch- och arbetsgivarorganisation.

– Hopslagningen av föreningarna ger IKEM en starkare ställning. Förändringen innebär att vi på ett mer effektivt sätt kan driva medlemsföretagens frågor mot politiken, fackliga motparter och andra intressenter. Prioriterat är frågor om tillgången till el till konkurrenskraftiga priser, snabbare miljöprövningsprocesser och att motverka den nu alarmerande kompetensbristen, säger Jonas Hagelqvist, VD på IKEM.

– Sammanslagningen möjliggör en långsiktigt hållbar organisation som kan företräda och stötta medlemsföretagen full ut i både påverkans- och arbetsgivarfrågor, säger Jonas Hagelqvist, VD på IKEM.

En sammanslagning av föreningar kräver beslut vid två årsmöten. Det första beslutet togs den 12 maj 2022, vid IKEM:s ordinarie årsmöte. Det andra och sista beslutet togs idag på ett extra årsmöte.