Återkallade konfliktåtgärder i hamnar

Svenska Hamnarbetarförbundet har återkallat liggande varsel om konfliktåtgärder mot arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar. Konfliktåtgärderna skulle ha trätt i kraft den 6 juli och den 9 juli.

Orsaken till att stridsåtgärderna återkallats är att Svenska Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar på måndagskvällen den 3 juli mottog en skriftlig hemställan från medlarna med förslag till nytt kollektivavtal.

Svenska Hamnarbetarförbundet ska nu genomföra medlemsomröstning om budet. Istället för att skjuta upp varslade stridsåtgärder väljer de att helt återkalla. Om Hamnarbetarförbundets medlemmar förkastar medlarbudet, kan de därför istället att varsla om nya stridsåtgärder i ett senare skede.
IKEM uppdaterar webbplatsen löpande.

Information

Konfliktåtgärder som var avsedda att träda ikraft den 6 juli

Arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar mottog tisdagen den 27 juni 2023 två varsel om konfliktåtgärder från Svenska Hamnarbetarförbundet. Konfliktåtgärderna skulle beröra Sveriges Hamnars medlemsföretag Helsingborgs Hamn AB, Gothenburg Roro Terminal AB och Hallands Hamnar AB. Konfliktåtgärder var avsedda att träda i kraft den 6 juli 2023. De är nu återkallade.

Konfliktåtgärder som var avsedda att träda ikraft den 9 juli

Den 28 juni mottog Sveriges Hamnar ytterligare två varsel om konfliktåtgärder från Svenska Hamnarbetarförbundet. Konfliktåtgärderna skulle beröra Sveriges Hamnars medlemsföretag APM Terminals Gothenburg AB, SCA Logistics AB i Holmsund och SCA Logistics AB i Sundsvall. Konfliktåtgärderna skulle ha trätt i kraft den 9 juli 2023. De är nu återkallade.

Arbetsgivarjouren

IKEM:s arbetsgivarjour svarar på dina arbetsrättsliga frågor och frågor om kollektivavtal.

+46 10 455 38 80
jouren@ikem.se

Måndag-fredag kl 8:30-16:30, stängt kl 12.00 - 13.00