Skriv ut

Utskrift

Skriv ut
Greta Hjortzberg, ansvarig för utbildningspolitik på IKEM
Greta Hjortzberg, ansvarig för utbildningspolitik på IKEM. Foto: Bengt Säll

Den gröna omställningen kräver att utbildningsanslagen återställs

Kemiindustrins gröna omställning innebär stora rekryteringsbehov. År 2030 behövs 10 000 nya medarbetare med högre utbildning. Samtidigt saknar natur- och teknikutbildningarna 3,5 miljarder kronor för att säkerställa kvaliteten. Nu kräver IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige en återställare.

Kemiindustrins gröna omställning innebär ett omfattande teknikskifte, ett skifte som kräver specialiserad personal med hög utbildning. År 2030 behövs 10 000 nya medarbetare med eftergymnasial utbildning. Samtidigt har de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna urholkats på resurser i decennier. För att nå 90-talets nivåer krävs en återställare på 3,5 miljarder kronor. Utbildningarna saknar cirka 37 000 kr per student och år.

– Om Sverige ska kunna nå klimatmålen så måste industrin ställa om, och då behöver företagen också ges förutsättningar till det. Avgörande är att kunna rekrytera kvalificerad personal och ett första steg är att göra utbildningsplatserna mer attraktiva genom höjda anslag. För att återställa utbildningens kvalitet behövs 3,5 miljarder kronor per år, säger Greta Hjortzberg, ansvarig för utbildningspolitik på IKEM.

Brist på resurser har lett till mindre lärartid och mindre tid i labbsalar – vilket försvårar för att studenter ska lyckas med utbildningen. Företagen inom kemiindustrin vill öka omställningstakten, men 70 procent av företagen har svårt att hitta kvalificerad personal.

– Den akuta brisen hotar industrins innovationskraft och omställning. Nu måste de kraftigt underfinansierade utbildningarna ges högre anslag, säger Jonas Hagelqvist, VD för IKEM.

Rapporten finns här.

Logga in eller skapa en inloggning

Då får du ta del av mer information på webben.

Logga in