Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM.
Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM.

Facken säger nej till industrins medlare

Facken inom industrin säger nej till det första budet som de opartiska ordförandena har lagt fram. Detta medan IKEM och övriga arbetsgivarförbund inom industrin accepterat OpO:s första bud. Budet innebär en löneökning på 6,5 procent under en tvåårsperiod och presenterades i den första hemställan som lämnades till parterna i torsdags.

Facken inom industrin anser att ett väsentligt högre avtalsvärde krävs för att en uppgörelse ska kunna nås, med högre löneökningar båda åren. Facken anser vidare att utgångspunkten för ett tvåårigt avtal är att det andra avtalsåret är uppsägningsbart. Facken vill även se ett högre krontal än det som föreslås avseende en höjning av avtalens lägsta löner. Dessutom anser facken att budet saknar nödvändiga avsättningar för arbetstidsförkortning, deltidspension/flexpension och en låglönesatsning. 

IKEM har tidigare konstaterat att 6,5 procent under en tvåårsperiod är en ovanligt hög löneökningstakt och att man ser utmaningar i den föreslagna nivån. 

Slutförhandlingar pågår, och nu väntas en slutlig hemställan innan den 31 mars då nuvarande avtal löper ut. De nya avtalen förväntas vara färdigförhandlade till den 1 april. Den 5 april håller IKEM en digital avtalskonferens med information om de nya avtalen. Anmäl dig här