Framtidsstyrelsen besöker Bryssel

IKEM:s framtidsstyrelse, som består av unga talanger inom medlemsföretagen, har i veckan besökt EU-parlamentet, IKEM:s brysselkontor och Cefic för att lära sig mer om hur EU-samarbetet fungerar. Tillsammans med medarbetare på IKEM har gruppen bland annat besökt EU-parlamentet.

IKEM vill förbättra kunskapsöverföring, öka inspirationen och bygga kompetens för innovations- och kemibranschens framtida ledare. Därför har IKEM en framtidsstyrelse som består av yngre medarbetare inom medlemsföretagen som under två år deltar i ett utvecklingsprogram. Genom framtidsstyrelsen får deltagarna ett unikt tillfälle att bygga nätverk för framtiden, fördjupa sig kring innovations- och kemiindustriernas utmaningar samt lära sig hur en bransch- och arbetsgivarorganisation arbetar.

Programmet avslutas med en resa till Bryssel där deltagarna får en fördjupad kunskap om EU-samarbetet och de näringspolitiska frågorna. Tillsammans med medarbetare på IKEM har de träffat Svenska Dagbladets brysselmedarbetare, de har besökt EU-parlamentet, den svenska ständiga representationen, Svenskt näringslivs Brysselkontor och Cefics kontor.

Med på besöket i Bryssel är:

Johanna Andmarken, STMicroelectronics Silicon Carbide
Ylva Borgström, Trinseo
Loudin Daoura , Sobi
Tim Ericsson, Borghamns Stenförädling
Simon Hedin, Wibax
Elin Hermansson, Hållbar Kemi
Adrian Kokko, Cytiva
Anna Lindqvist, Phadia
Elin Nilsson, Perstorp
Fredrik Sundlöf, Nynas