Glöm inte bort den gröna industrirevolutionen i södra Sverige

En grön industriell revolution sker inom innovations- och kemiindustrin i södra Sverige. Företagen vill öka omställningstakten och för att det ska vara möjligt krävs reformer. IKEM menar att regeringen måste ta ett helhetsgrepp om industrins omställning i hela Sverige.

IKEM – Innovations- och kemiindustrierna välkomnar att regeringen avser ta ett helhetsgrepp om industrins omställning i norra Sverige och skriver i en replik i Dagens Industri idag att helhetsgreppet bör tas om hela industrins klimatomställning.

– Det finns många innovations- och kemiföretag som står redo att göra enorma klimatinvesteringar i södra Sverige. De ligger först i värdekedjan och producerar insatsvaror som är nödvändiga i den övriga industrins förädlingskedjor. Kemiindustrin är således avgörande för omställningen till ett hållbart samhälle, säger Jonas Hagelqvist, VD på IKEM.

Utan innovativ kemi skulle solcellerna på taket, de återvinningsbara batterierna i bilarna och teknikerna som krävs för att bygga energieffektivt fortsatt varit skisser på ritbordet. Med en klimateffektiv produktion kan våra medlemmar skapa hållbara produkter med låg miljöpåverkan till användare i hela värdekedjan. Men utvecklingstakten styrs av de förutsättningar företagen får.

– Innovations- och kemiindustrin vill öka omställningstakten, men för det krävs en rad reformer. Företagen behöver utöver fossilfri el till konkurrenskraftiga priser bland annat förutsägbara och förenklade miljöprövningar, ges möjlighet att ta tillvara på avfall, tillstånd att återanvända kolatomer och spetskompetenser att rekrytera, säger Nils Hannerz, näringspolitisk chef på IKEM.