Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM.
Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM.

IKEM accepterar budet på 6,5 procent

IKEM har idag godkänt hemställan från industrins medlare (de opartiska ordförandena). Hemställan innebär en löneökning på 6,5 procent under en tvåårsperiod. Slutförhandlingarna fortsätter och de nya avtalen ska vara färdiga senast 31 mars.

– En löneökning på 6,5 procent under en tvåårsperiod är en ovanligt hög löneökningstakt. Vi förhandlar för att hitta en nivå som stärker industrins globala konkurrenskraft och som är rimlig för hela arbetsmarknaden, säger Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM.

Avtalsförhandlingarna sker i en exceptionellt osäker tid med kontinuerliga räntehöjningar, skenande elpriser och svag produktivitet. Samtidigt har Sverige bland de högsta lönekostnaderna i världen.

– IKEM företräder många små och medelstora företag och de har redan idag kostnadsutmaningar. 6,5 procent är högt, men min bedömning är att företagen kommer att kunna hantera de kostnaderna, säger Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM.

Detta är ett första bud från industrins medlare. Slutförhandlingar fortsätter i nästa vecka. Avtalen ska vara färdigförhandlade senast den 31 mars.

Industrin sätter ”märket”

Det är industrin som sätter det så kallade ”märket”. Man kan säga att det är riktmärket eller normen för nya löner och villkor för arbetsmarknaden. Industrin sätter märket för att säkra företagens konkurrenskraft på en global marknad.