IKEM föreläser om den gröna omställningen för blivande ingenjörer

IKEM har föreläst för lundastudenter om kemiindustrins gröna omställning.

Malin Johansson och Ulf Bergstrand på IKEM har genomfört en lunchföreläsning för blivande civilingenjörer i kemiteknik på Lunds Tekniska Högskola. Temat var innovations- och kemiindustriernas gröna omställning. Vi presenterade IKEM, berättade om vår reformagenda för grön omställning och visade exempel på spännande svenska projekt för att öka cirkularitet och minska klimatavtrycket.

”IKEM:s lunchföreläsning var en stor succé och var väldigt uppskattad av både studenterna och oss i NU” (Nicole Nilsson, Näringslivsutskottet på Kemi- & Biotekniksektionen).

Senare i september ska IKEM även presentera vår gröna omställning på Chalmers under tema-veckan ”Let's Talk Sustainability”.