IKEM-företag möter regeringen i ett rundabordssamtal om klimatomställningen

Representanter från flera av IKEM:s medlemsföretag träffar på tisdagen energi- och näringsminister Ebba Busch för ett rundabordssamtal om klimatomställningen.

Totalt är det ett femtontal företrädare för industrin som kommer att samtala om vilka hinder de ser för kunna ställa om sina verksamheter och vilka förutsättningar regeringen behöver skapa för att aktörerna ska minska sina koldioxidutsläpp.

Bland deltagarna i mötet finns bland annat IKEM:s medlemsföretag Borealis, Höganäs, Heidelberg Materials, Stena Recycling och ST1.

Anders Fröberg är vd för Borealis Sverige och ordförande för IKEM:

– Det är bra att regeringen bjuder in till det här mötet, det behövs samverkan och dialog om vi ska kunna genomföra den gröna omställningen. Som det är nu står företagen och stampar och vill genomföra förändringar och politiken hinner inte riktigt med. Att regeringen nu lyssnar på oss inom industrin och att man försöker förstå är positivt för det fortsatta arbetet.

Rundabordssamtalet är ett led i regeringens arbete med att ta fram den klimatpolitiska handlingsplanen för den här mandatperioden.

Anders Fröberg kommer att lyfta flera viktiga frågor för industrin på mötet. En av dem är elektrifieringen som är en grundförutsättning för omställningen.

– Här behövs både mer produktion och utbyggnad. Frågan om hur vi kan få mer förnybara och cirkulära råvaror till kemiindustrin är också viktig liksom snabbare miljötillståndsprocesser. Det är en förutsättning för att vi ska kunna ställa om våra anläggningar, avslutar Anders Fröberg.