Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM.
Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM.

IKEM har svarat på förslag till avtal

De så kallade opartiska ordförandena (OpO), som är industrins medlare, har lämnat ett förslag till modell för de nya kollektivavtal för industrin. De föreslår ett treårigt kollektivavtal men anger ännu inga detaljer som till exempel löneökningar.

Arbetsgivarsidan inom industrin har svarat ja eftersom ett längre avtal ger förutsägbarhet och stabilitet. Fackförbunden säger däremot nej och uppger att de anser att det är ett alldeles för osäkert läge att teckna ett så långt avtal. IF Metall uppger däremot att om innehållet blir det rätta kan de vara öppna för ett längre avtal.

–  För IKEM är det viktigaste att kostnadsökningar under avtalsperioden är rimliga i relation till rådande förutsättningar för svensk industri och utifrån hur industrin ser på ekonomins utveckling framåt, säger Henrik Stävberg, förhandlingschef IKEM.

I dagsläget är det framförallt mindre och medelstora industriföretag som har stora svårigheter utifrån ökade kostnader för el och råvaror samt minskad efterfrågan.

–  I det fall en längre avtalsperiod kan komma att villkoras av och medföra högre kostnadsökningar förordar IKEM i stället en kortare avtalsperiod, exempelvis ett tvåårsavtal, avslutar Henrik Stävberg.

Följ avtalsförhandlingarna under #Avtal2023