IKEM kommenterar Pisa-resultaten

Kunskapsnivån i matematik, läsförståelse och naturvetenskap hos landets 15-åringar har sjunkit. Det visar en färsk Pisa-undersökning.

Kunskapsmätningen Pisa har återigen kastat ljus på behovet av förstärkta utbildningsinsatser. För Sverige ska vara en framstående ingenjörsnation är det avgörande att eleverna ligger i topp inom dessa områden.

Kunskaper inom matematik och naturvetenskap har fått mycket uppmärksamhet. Det är naturligtvis berättigat, då dessa ämnen är fundamentala för teknisk och vetenskaplig utveckling. Men vi på IKEM vill belysa en ofta förbisedd aspekt: läsförståelsens betydelse.

Nyligen publicerad forskning har belyst ett samband mellan låga kunskaper i svenska och låga prestationer i kemiämnet. Detta är inte bara en utbildningsfråga, utan en nationell angelägenhet.

– Kemi spelar en central roll i utvecklingen av kritiska innovationer som solceller, återvinningsbara batterier och vacciner. Utan kemi, ingen klimatomställning, säger Jessica Sjönell, ansvarig utbildningspolitik, IKEM.