Kemiindustrin är helt avgörande för den gröna omställningen

IKEM genomförde ett frukostseminarium på den svenska ständiga representationen i Bryssel på temat ”Competitiveness and Circular solutions 2.0”.

Mikael Möller, chef IKEM Bryssel, hälsade välkomna och öppnade seminariet. Mikael underströk att kemiindustrin är inriktad på att ställa om till klimatneutralitet och till nya säkra och hållbara kemikalier. Han tackade också den Svenska Ständiga Representationen och deras kollegor i Stockholm för möjligheten att genomföra seminariet i deras lokaler och för det intresse de visar för kemiindustrins utmaningar.

Patrik Brodd, miljöråd på Svenska representationen, inledde med att berätta om de lagstiftningsfiler som det nu är bråttom att förhandla klart innan en ny Kommission och ett nytt Europaparlament kommer på plats 2024. Patrik framförde också vikten av att vi på EU-nivå lyckas få på plats en lagstiftning som möjliggör för industrin att ställa om.

Ann Lindgärde, Senior Vice President Renewable Fibers på Nouryon, och Adam Kanne, vice president public affairs på Perstorp, berättade både om möjligheter och utmaningar för att ställa om i sina anläggningar och hur deras produkter skapar möjligheter för kunderna att också minska sina klimatavtryck och bli mer hållbara.

Jonas Hagelqvist, VD på IKEM och styrelseordförande i ECEG, berättade att IKEM:s medlemsföretag på bred front nu jobbar med omställning. Trots stora utmaningar tror vi på en konkurrenskraftig och innovativ kemiindustri i Sverige även framöver.

Sara Modig, statssekreterare hos klimat- och näringsminister Ebba Busch, deltog med en digital hälsning. Sara pekade på den helt avgörande roll som kemiindustrin har för att den gröna omställningen ska vara möjlig och att Sverige och Europa fortsatt ska vara en bra plats för en framgångsrik och innovativ kemiindustri som också klarar den globala konkurrensen.

Marco Mensink, CEO för CEFIC, framhöll den korta tid som omställningen ska genomföras på och den utmaning som det innebär. Därför är det viktigt med Kommissionens Transition pathway för kemiindustrin. Det skapar en plan framåt med en gemensam utmaning.

Hans Ingels, Head of Unit DG GROW, menade att kemiindustrins innovationer är helt avgörande för Europa. Hans ser Transition pathway för kemiindustrin som en framtidsagenda. Allt som behövs för omställning av en livskraftig kemiindustri finns med i den. Han pekade också den s.k. Granada deklaration från det informella toppmötet i början av oktober som tar upp prioriteringar för att göra Europa starkt, dynamiskt och konkurrenskraftigt.

Moderator var Maria Wetterstrand från Miltton Europe.

Länk till Sara Modigs hälsning: RK sfile (gov.se)