Krav från IKEM: Arbetskraftsinvandringen måste fördubblas

Regeringen har presenterat utredningsdirektiv för att strama åt arbetskraftsinvandringen. Samtidigt har företagen inom innovations- och kemiindustrin redan idag stora utmaningar att hitta kvalificerad personal – 68 procent av företagen har vakanser med anledning av rådande kompetensbrist.

– Det är positivt att regeringen vill förenkla för den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen genom samordnade myndigheter och minskade handläggningstider, men åtgärderna är för få och kommer för sent. Regeringen behöver också bland annat se över expertskatten och reglerna för personaloptioner i Startups, säger Jonas Hagelqvist, VD på IKEM.

Utmärkande för innovations- och kemiindustrin är den höga andelen högskole- och forskarutbildade. Till år 2030 behöver innovations- och kemiindustrierna rekrytera ca 10 000 högskoleutbildade medarbetare och 4 000–8 000 forskarutbildade.

Bransch- och arbetsgivarorganisationen IKEM, som företräder en stor del av svensk industri, kräver nu att regeringen fördubblar arbetskraftsinvandringen.

– Det gröna teknikskiftet ställer höga krav på kompetensen inom innovations- och kemiindustrierna. Internationell spetskompetens är alldeles avgörande. Regeringen behöver ta ett helhetsgrepp för att locka kvalificerad arbetskraft till Sverige genom att sätta tydliga mål och styra mot dem, säger Jonas Hagelqvist, VD på IKEM.

– Den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen är avgörande för innovations- och kemiindustrierna och för Sveriges ekonomi. Bara arbetskraftsinvandringen av ingenjörer, tekniker och it-yrken bidrar med 25 miljarder kronor till Sveriges BNP och åtta miljarder i skatteintäkter. En växande arbetskraftsinvandring skulle innebära vinster i mångmiljardsnivå, säger Caspian Rehbinder, ansvarig för arbetsmarknadspolitik på IKEM.

Lyssna på inslaget Kemiindustrin kräver fördubblad arbetskraftsinvandring i Ekot.