Mitt i en intensiv avtalsrörelse

Förhandlingarna kring nya kollektivavtal har pågått snart två månader och är nu inne i ett intensivt skede. Slutförhandlingarna i mars kommer handla om vilka löneökningar som är möjliga att göra i avtalen – och avtalsperiodens längd.

Våra finska grannar träffade nyligen ett kollektivavtal för kemiindustrin.  Avtalet gäller till slutet av 2024 och ger enligt kemiindustrin en löneförhöjning på 5,7 procent under avtalsperioden och ett engångsbelopp på 400 euro.

– När vi i Sverige går in i slutförhandlingar gör vi det utifrån fackens bud i december på 4,4 procent i löneökningar samt Teknikföretagens bud på 2,0 procent i löneökningar och ett kontant engångsbelopp på 3 000 kronor, säger Henrik Stävberg, förhandlingschef på IKEM.

– Det viktigaste för IKEM i slutförhandlingarna är bibehållen konkurrenskraft för svensk industri, för IKEM:s branscher och medlemsföretag, avslutar Henrik Stävberg.

De kollektivavtal som gäller till och med 31 mars 2023 och som förhandlar om är; Tjänstemannaavtalet, I-avtalet, Kemiska fabriker, Gemensamma metall och kollektivavtalet för Återvinningsföretag. För anställda inom produktionen är det IF Metall vi förhandlar med och för ett nytt tjänstemannavtal är det Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna.