Nu är det dags att rapportera in företagets uppgifter för ert medlemskap i IKEM!

Vid årsskiftet blev IKEM en gemensam bransch- och arbetsgivarorganisation från att tidigare har varit två olika föreningar. För de företag som tidigare varit medlemmar i båda föreningarna innebär detta att man nu bara behöver rapportera medlemsuppgiften för en förening. Senast 28 februari behöver uppgifterna vara inrapporterade.

Vid årsskiftet blev IKEM en gemensam bransch- och arbetsgivarorganisation från att tidigare har varit två olika föreningar. För de företag som tidigare varit medlemmar i båda föreningarna innebär detta att man nu bara behöver rapportera medlemsuppgiften för en förening. Senast 28 februari behöver uppgifterna vara inrapporterade.

De inrapporterade uppgifterna ligger till grund för den årliga service- och medlemsavgiften som finansierar det arbete som medlemsorganisationerna tillsammans med Svenskt Näringsliv genomför för att göra det enklare och lönsammare att driva företag och vara arbetsgivare.

Den årliga service- och medlemsavgiften debiteras halvårsvis i form av två periodfakturor. För att ni ska få en korrekt avgift på första halvårsfakturan i april behöver vi era uppgifter senast den 28 februari.

Frågor och support

Vardagar mellan klockan 8:00 – 17:00
Telefon: 08 – 580 022 20
E-post: support.medlemsuppgift@svensktnaringsliv.se