7 nya kollektivavtal

IKEM har tecknat nya kollektivavtal gällande Tjänstemannavtalet, I-avtalet, Gemensamma metall, Kemiska fabriker, avtalet för Återvinningsföretag, Sockerindustrin och Oljeraffinaderier.

Avtalen avseende Tjänstemannavtalet, I-avtalet, Gemensamma metall, Kemiska fabriker och Återvinningsföretagen gäller från och med 31 mars 2023 till och med 31 mars 2025. Avtalen för Sockerindustrin och Oljeraffinaderier gäller från och med 1 juni 2023 till och med 31 maj 2025.

Uppdatering av avtalstexterna pågår och när kollektivavtalen är tryckta kommer respektive berörda företag få några avtalsexemplar direkt från tryckeriet. Det kommer även att finnas möjlighet att beställa extra exemplar av de tryckta avtalen på vår webbplats. Redan nu kan du ladda ner sammanfattningar av färdigförhandlade avtal på IKEM:s webbplats. I-avtalet, Tjänstemannavtalet och Kemiska fabriker har sammanfattningar även på engelska. Gå till sidan Kollektivavtal.

Just nu förhandlar vi om Glasindustrins kollektivavtal som löper ut den 31 maj. Därefter är det kollektivavtalen för Explosivämnesindustrin och Tvättindustrin/Textilservice, som är giltiga till och med den 30 juni, som vi förhandlar om.