Nya kollektivavtal för glasindustrin och explosivämnesindustrin

IKEM har tecknat nya kollektivavtal gällande Glasindustrins kollektivavtal samt avtalet för Explosivämnesindustrin. Glasindustrins kollektivavtal gäller från och med den 1 juni 2023 till och med 31 maj 2025 och Explosivämnesindustrins avtal gäller från och med 1 juli 2023 till och med 30 juni 2025.

Uppdateringar av avtalstexten är klar för Glasindustrins avtal och under arbete för Explosivämnesindustrin. När kollektivavtalen är tryckta kommer respektive berörda företag få några avtalsexemplar direkt från tryckeriet. Det kommer även att finnas möjlighet att beställa extra exemplar av de tryckta avtalen på vår webbplats.

Du kan ladda ner sammanfattningar av färdigförhandlade avtal på IKEM:s webbplats på sidan Våra kollektivavtal, För åtkomst till dina avtal behöver du vara inloggad. 

Tjänstemannavtalet, I-avtalet, Gemensamma metall, Kemiska fabriker, avtalet för Återvinningsföretag, Sockerindustrin och Oljeraffinaderier är klara sedan tidigare och finns också på webben under Kollektivavtal.  

Kollektivavtalet för Tvättindustrin/Textilservice, som är giltig till och med den 30 juni, är under pågående förhandling.

På fotot: Eddie Andersson, rådgivare och förhandlare samt avtalsansvarig för avtalet gällande Explosivämnesindustrin.