Nytt avtal för glasindustrin

Inom ramen för Industriavtalet har IKEM den 25 maj 2023 träffat ett nytt kollektivavtal för Glasindustrin med IF Metall. Avtalet gäller från och med 1 juni 2023 till och med 31 maj 2025.

Avtalet innebär en ökning av kostnadsnivån med 7,4 procent under en tvåårsperiod. Av ökningen utgör 0,2 procent avsättning till delpension. 

Vi har publicerat en sammanfattning av nyheterna i det nya avtalet på Glasindustrins kollektivavtalssida.

Enbart medlemmar som har Glasindustrins avtal och som är inloggade har åtkomst till all information.

Här kan du skapa din inloggning och få mer information.