Omställningen kräver högre tempo

Svenska kraftnät har beslutat att bygga två nya kraftledningskablar till Gotland och ön blir därmed ansluten till det svenska stamnätet från 2031. Men ska vi klara omställningen och nå klimatmålen så måste Svenska Kraftnät kunna hålla minst samma tempo som industrin.

Malin Johansson, ansvarig för klimatfrågorna på IKEM, kommenterar beskedet i Tidningen Näringslivet:

"Det här är förvisso ett besked, vilket ju var önskat. Men det är absolut inte det besked som industrin behöver. CCS-anläggningen på Heidelberg Materials Cement Sverige, tidigare Cementa, dimensioneras för att kapa fabrikens samlade koldioxidutsläpp motsvarande ca 3 % av Sveriges årliga utsläpp. Beskedet innebär en svår försening av detta projekt. Svensk elförsörjning och Svenska Kraftnäts senfärdighet äventyrar Sveriges möjligheter att nå klimatmålen i tid."

Läs artikeln i Tidningen Näringslivet.