Överenskommelse om det kollektivavtalade försäkringsskyddet

Efter förhandlingar har Svenskt Näringsliv, LO och PTK tecknat en överenskommelse som stärker det kollektivavtalade försäkringsskyddet för vissa åldersgrupper.

Överenskommelsen innebär i korthet följande:

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada -TFA (LO och PTK)
Höjd åldersgräns från 65 år till 66 år från och med 2023-01-01. Från och med 2023-07-01 kommer livräntan efter 66 års ålder beräknas på den verkliga pensionsförlust som är aktuell enligt skadeståndsrättsliga regler i stället för den schabloniserade beräkningen med halvering av livräntan.

Avtalsgruppsjukförsäkring - AGS (LO)
Höjd åldersgräns för AGS-ersättning från 65 år till 66 år från och med 2023-01-01.

Tjänstegrupplivförsäkring – TGL (LO)
Höjda åldersgränser i TGL för arbetare från 65 år till 66 år från och med 2023-07-01.

Tjänstegrupplivförsäkring – TGL (PTK)
Höjd åldersgräns avseende efterskyddet i TGL för tjänstemän med ITP2 från 65 år till 66 år från och med 2023-07-01.

ITP-planens särskilda bestämmelser vid utlandstjänstgöring – ITP-utland (PTK)
Höjda åldersgränser avseende ålderspension och efterlevandepension från 65 år till 66 år från och med 2023-07-01.

Huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd (PTK)
Höjda åldersgränser avseende omställningsstöd och kompetensstöd, kompletterande arbetslöshetsersättning samt AGE från 65 år till 66 år från och med 2023-01-01.

Principer för hantering av kollektivavtalade produkter och partsbolagens tjänster
Parterna är överens om principer för prissättningen av de pensions- och försäkringssystem som vi gemensamt finansierat, byggt upp och utvecklat. Detta innebär bland annat att en grundpremie kommer införas för företag som inte är bundna av kollektivavtal och som vill teckna de försäkringsprodukterna samt för hängavtalsföretag och egenföretagare utan anställda.

Parterna är överens om att återuppta förhandlingar om de kollektivavtalade pensionerna och försäkringarna i höst.

Mer information om de kollektivavtalade pensionerna och försäkringarna hittar du på www.avtalat.se