Regeringen måste se kemikaliernas betydelse för konkurrenskraften

EU-minister Jessika Roswall (M) och energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) skriver i debattartikeln på Dagens Industri att de vill stärka EU:s konkurrenskraft och skapa förutsättningar för industrin att ställa om. Samtidigt är förståelsen för kemikaliernas betydelse oroväckande låg. Implementeringen av kemikaliestrategin, industriutsläppsdirektivet och PFAS-förbudet riskerar försvaga konkurrenskraften och försvåra omställningen skriver IKEM i en replik.

Innovations- och kemiindustrin är avgörande för industrins omställning. Ska vi kunna nå klimatmålen med bibehållen konkurrenskraft så krävs ett ledarskap i Sverige och EU som ger industrin de förutsättningar som behövs för att kunna producera säkra och hållbara kemikalier i dag och i morgon. Regeringen måste täppa igen sin kunskapslucka och ta till sig konsekvenserna av kemikaliepolitiken.

IKEM:s krav på regeringen är:

  • Bredda Kemikalieinspektionens uppdrag till att skydda hälsa och miljö, och samtidigt bidra till att samhället har tillgång till viktiga kemikalier för välfärd, klimatomställning, konkurrenskraft och beredskap.
  • Ge myndigheten för tillväxtanalys i uppdrag att utreda konsekvenserna av hur en PFAS-reglering påverkar samhälle och konkurrenskraft. Det är avgörande att Sverige har kunskap om detta för att kunna bidra till regelutveckling utan att äventyra produktion av läkemedel, dricksvattenkemikalier eller teknologier för klimatomställning.
  • Ta fram en svensk handlingsplan – ett kemikliv – i linje med EU-kommissionens Transition Pathway, som tar ett helhetsgrepp om svensk kemiindustris konkurrenskraft för klimatomställning och hållbarhet.
  • Verka för att alla förslag från kommissionen bidrar till ökad konkurrenskraft. Det gäller i synnerhet förslag som syftar till att stärka miljölagstiftningen.

Läs repliken i Dagens Industri.