State of the Union 2023

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen levererade sitt sista State of the Union tal i Europaparlamentet innan EU valet i juni 2024. IKEM kommenterar talet.

Von der Leyen tog upp de framgångar som kommissionen har åstadkommit de senaste åren och pekade på prioriteringarna framöver. Hon underströk särskilt betydelsen av the European green deal, industrins omställning och åtgärder för att stärka konkurrenskraften i Europa. Hon talade också om betydelsen av små och medelstora företag, kritiska råmaterial och lyfte den angelägna frågan om Europas energiförsörjning.

Von der Leyen utlovade fortsatt stöd till industrin under hela omställningen. För varje industriellt ekosystem ska en väg framåt utformas. Därför inleds nu en serie av omställningsdialoger i syfte att hjälpa industrin att ta fram affärsmodeller för att fasa ut sina koldioxidutsläpp. Kommissionen vill också ta fram ett europeiskt vindkraftspaket i nära samverkan med industri och medlemsstater.

– Detta stöder en aktiv fortsättning på kemiindustrins omställningsplan (Transition pathway chemical industry) som kommissionen färdigställde tidigare i år i nära samverkan med industrin. Jag tycker det är positivt med ett så tydligt stöd för att fortsätta finna en väg framåt där omställning, kemikalielagstiftning och cirkulära flöden går hand i hand som också levererar det som IKEM företagen behöver, säger Mikael Möller, chef för IKEM Bryssel.

Von der Leyen var tydlig med att Europa inte kommer att acceptera snedvriden konkurrens från Kina och meddelade att kommissionen nu startar en granskning av det kinesiska statsstödet för tillverkningen av elbilar. Om industrin i Europa ska kunna vara ledande i omställningen måste de också vara konkurrenskraftiga. Mario Draghi har därför fått uppdraget att ta fram en rapport om europeisk industris framtida konkurrenskraft.

– Konkurrenskraft är motorn för omställning i Europa. Omställning och stöd tas fram i hela världen, inte minst i USA. Det är tydligt att konkurrensen hårdnar på de globala marknaderna. Det är därför helt nödvändigt att aktivt utreda vad som behövs för att stärka den europeiska industrins globala konkurrenskraft. Att kommissionen vidtar åtgärder för det är mycket positivt, säger Mikael.

Läs State of the Union-talet här.
Läs State of the Union viktigaste åtgärderna här