Stort intresse när Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur presenterades

Under webbinariet fick vi lyssna till Ewa Krynicka Storskog och Fredrika Wendel, som båda varit direkt inblandade i förnyelsearbetet. Ewa är handläggare på Arbetsmiljöverket och har bland annat varit skrivansvarig för en del av de nya reglerna. Fredrika är digitaliseringsledare och projektledare i den delen som handlar om att digitalisera föreskrifterna. På webbinariet, som arrangerades av Industriarbetsgivarna, berättade de om den nya regelstrukturen och digitaliseringen av reglerna.

– Det känns roligt att vi så snart efter myndighetens beslut har möjlighet att förmedla den här viktiga informationen på arbetsmiljöområdet till våra medlemsföretag, säger Karin Bennbom, arbetsmiljöexpert på KEM och Industriarbetsgivarna.

Läs mer på  Industriarbetsgivarnas webbplats.