Vill du vara med i våra nätverk inom energi- och klimat?

IKEM startar nu ett nätverk och en arbetsgrupp inom energi och klimat för medlemmar i IKEM. Har du sakkunskap och lust att ingå i någon av dessa? Skicka in din intresseanmälan till Malin Johansson som ansvarar för energi- och klimatfrågor på IKEM.

IKEM:s nätverk för Energi och klimat

Nätverket för Energi och klimatfrågor ska fungera som en informationskanal för samtliga av IKEM:s medlemar som har intresse av frågorna. Det kommer även finnas utrymme till att ha vissa diskussioner om olika tolkningar av lagstiftning. 

I nätverket kommer även information kunna spridas via e-post när det kan vara till nytta för nätverkets medlemmar. 

Arbetstiden för en medlem i ett nätverk är enbart att vid intresse ta del av information som skickas ut i nätverket samt deltagande på möten ungefär 2-4 gånger per år. Mötenas längd är vanligtvis cirka 1 timme, vilket kan variera lite utifrån vilka frågeställningar som ska tas upp. 

Anmälan om intresse för deltagande i nätverket för Energi och klimat sker till Malin Johansson.

IKEM:s arbetsgrupp för Energi och klimat

I arbetsgruppen för Energi och Klimat förväntas deltagarna läsa underlag både inför möten men också sådant som skickas via mail för synpunkter. Arbetsgruppen förväntas också lämna synpunkter på underlag som IKEM tillsammans med övrig basindustri tar fram inom ramen för arbetet med SKGS.

Vid möten hanteras i första hand nya förslag på lagstiftning eller andra relevanta frågeställningar.
Arbetstiden i en arbetsgrupp kan variera över tid eftersom det beror på vilka förslag till ny lagstiftning eller regelverk som är aktuella, men medlemmar förväntas sätta sig in i frågorna och bidra till IKEM:s position.
Mötesfrekvensen för arbetsgruppen är ungefär 1 gång i månaden och då cirkaa 1 timme per gång, dessutom ses arbetsgruppen för ett fysiskt halvdagsmöte två gånger per år.

För att delta i arbetsgruppen sker ett urval så varje företag som vill delta har maximalt en deltagare. Eftersom gruppen ska ha möjlighet till diskussioner bör antalet deltagare begränsas till ungefär 10-15 personer vilket medför att urval även kommer att ske utifrån att IKEM:s olika medlemmar så bra som möjligt ska kunna representeras av arbetsgruppens deltagare.

Anmälan om intresse för arbetsgruppen för Energi och klimat sker till Malin Johansson på senast 17 november 2023.