10 åtgärder för fler svenska innovationer

Innovationer för mer säker och hållbar kemi är avgörande för Sveriges möjligheter att nå klimatmålen. Men innovationsklimatet behöver förbättras. IKEM och IVL Svenska Miljöinstitutet har inom plattformen SusChem Sweden tagit fram Agenda kemi för en stärkt innovationskraft. Agendan innehåller tio prioriterade åtgärder.

IVA:s FoU-barometer visar att förutsättningarna för forskning och utveckling i Sverige är goda. Dessvärre visar samma barometer att andelen företag som vill investera mer i Sverige avtar under de kommande fem åren.  

– Världen står inför enorma utmaningar med klimathot, föroreningar och en försämrad biologisk mångfald. För att komma till rätta med problemen krävs en innovativ kemiindustri som kan bidra med smartare, säkrare och mer hållbara kemikalier till morgondagens batterier, vindkraftverk och vacciner. Företagen vill bidra, men förutsättningarna finns inte på plats, säger Kristina Neimert Carne, medförfattare och ansvarig för kemikaliefrågor, IKEM. 

Kemikalier i industrin fyller alla en funktion, och dess enskilda egenskaper har avgörande betydelse för hela samhället. Att utveckla säkra och hållbara alternativa kemikalier är ett mer effektivt sätt att fasa ut oönskade ämnen på än enbart jobba med reglering. Prioriterade åtgärder för ett bättre innovationsklimat i Sverige är att införa ett samhällsansvar för svensk kemikalieproduktion samt att en strategi för hållbar kemi i Sverige utarbetas av regeringen i samverkan med industrin och akademin. 

– Kemikalieinspektionens ansvar är att värna människors hälsa och vår gemensamma miljö genom att bland annat begränsa tillgången och produktionen av kemikalier. Vi menar att det också behövs ett myndighetsansvar som värnar den samhällsviktiga produktionen, dvs den som exempelvis möjliggör industrins klimatomställning och framtidens medicin, säger Kristina Neimert Carne, ansvarig för kemikaliefrågor, IKEM. 

Fakta om SusChem 

SusChem Sweden är en nationell teknikplattform och drivs som ett samarbete mellan svensk kemiindustri, representerade av bransch- och arbetsgivarorganisationen IKEM, och forskningsinstitutet IVL Svenska Miljöinstitutet. Plattformen arbetar för att stärka den svenska kemiindustrins konkurrenskraft genom utveckling av hållbara och innovativa material och kemikalier samt genom utökat samarbete med andra europeiska organisationer och kemiföretag. SusChem Sweden är en nod till den europeiska teknikplattformen Suschem som samlar Europas företag och forskningsorganisationer kring utveckling av morgondagens kemiindustri. 

°