De svenska innovations- och kemiindustrierna är avgörande för konkurrenskraften och
den gröna omställningen.