Ett långsiktigt planeringsmål för energi är inte tillräckligt

Regeringen har idag presenterat propositionen ”Energipolitikens långsiktiga inriktning”. IKEM välkomnar planeringsmålet om 300 TWh till år 2045. Att införa planeringsmål är ett steg i rätt riktning. Oroväckande nog saknas planeringsdelmål. Industrin kräver ambitiösa och välförankrade mål även på kort sikt.

– Tillgång till el är en grundförutsättning för industrin. Vi måste som samhälle kunna garantera effekt. Genom att införa planeringsmål visar staten att de vill att företagen ska stanna kvar i Sverige och att fler ska investera i Sverige, ett positivt besked, säger Malin Johansson, ansvarig energi- och klimatpolitik, IKEM.

Innovations- och kemiindustrin vill att Sverige och EU ska nå klimatmålen, men då krävs det att Sverige kan säkerställa att kraftutbyggnaden går i takt. IKEM saknar dock tydliga och förutbestämda planeringsmål på kortare sikt. Efterfrågan på effekt ökar enormt samtidigt som målen om klimatneutralitet närmar sig med stormsteg.

– Att regeringen idag inte utlovar några planeringsdelmål skapar osäkerhet. Industrin behöver trygga och ambitiösa besked även på kort sikt, säger Malin Johansson, ansvarig energi- och klimatpolitik, IKEM.

– Propositionen måste ha en bred förankring i riksdagen. Vi får inte riskera att det långsiktiga planeringsmålet rivs upp efter nästa val. Industrin står redo med enorma investeringar som blir lönsamma först efter 20-30 år. Då krävs förutsägbara villkor från politiken både på kort och lång sikt, säger Malin Johansson, ansvarig energi- och klimatpolitik, IKEM.

°