EU-valet – samtliga partier kvar i Europaparlamentet

De preliminära valresultatet pekar på att samtliga svenska politiska partier fortsatt är kvar i Europaparlamentet. Samtliga partier behåller sina mandat förutom Kristdemokraterna som förlorar ett mandat och Vänsterpartiet som erhåller ett ytterligare mandat. Det slutliga valresultatet och listan på invalda svenska europaparlamentariker förväntas att bli klart inom en vecka från valdagen.

– Jag konstaterar att ungefär hälften av de svenska europaparlamentarikerna startar sin andra mandatperiod och att hälften kommer in på sin första. Vi ser fram mot att fortsatt prata med dem om IKEM:s EU-agenda och vägen mot konkurrenskraft och omställning för våra medlemsföretag, säger Mikael Möller, chef för IKEM:s Brysselkontor.
 
På EU-nivå kommer alltjämt de tre stora partigrupperna, EPP, S&D och RENEW, att hålla en majoritet samtidigt som stödet för GREENS och LEFT minskar. Samtidigt ökar stödet för ECR. Det är tydligt att EPP gjort ett bra val och också stärker sin ställning som största partigrupp i Europaparlamentet. I valet har vi också sett bakslag för såväl den franske presidenten Emmanuel Macron som den tyske förbundskanslern Olaf Scholz. I Frankrike har det lett till omval av det franska parlamentet och en fråga om legitimitet för den regeringskoalition som leder Tyskland. Nu närmast ska en ordförande för EU-kommissionen väljas och en rad EU-kommissionärer godtas av Europaparlamentet. Medlemsstaterna ska komma överens om en strategisk agenda för EU i slutet av juni. Men det är först när en ny EU-kommission har kommit på plats som befintlig lagstiftning kan ses över och nya förslag till lagstiftning kan börja förhandlas. 
 
– Våra medlemsföretag vill vara ledande i den gröna omställningen men behöver också rätt förutsättningar för att bli framgångsrika i en hård global konkurrens. Därför vill vi se ett EU-maskineri som driver en EU-agenda för konkurrenskraft och omställning, säger Mikael Möller, chef för IKEM:s Brysselkontor.
 

°