Fem nya ledamöter i IKEM:s styrelse

Den 16 maj valde IKEM:s årsmöte en ny styrelse för att leda verksamheten under 2024. Styrelsen består av både nyvalda och omvalda ledamöter från en bredd av branscher. Anders Fröberg, vd Borealis, omvaldes till styrelseordförande.

– De nyvalda ledamöterna kompletterar styrelsen med fler värdefulla kompetenser. Jag är oerhört tacksam för det stora engagemanget. Verksamhetsåret kommer bli intensivt och bland annat präglas av avtalsförhandlingar och färdplansarbete inom initiativet Fossilfritt Sverige. Den nya styrelsen kommer att bidra med viktiga perspektiv för organisationens utveckling, säger Jonas Hagelqvist, vd IKEM.

Nyvalda ledamöter

Cecilia Svensson, Perstorp Holding AB
Ulf Niklasson, Emballator Packaging Innovations AB
Inga Ljung, Cytiva
Anna Keereweer, Nynas
Henrik Futtorp, Hydro Extrusions Sweden AB