Förslag om slopad ersättning till arbetsgivare för höga sjuklönekostnader

Regeringen har beslutat om en proposition som innebär att arbetsgivares möjlighet att få ersättning för höga sjuklönekostnader ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2024. Lagförslaget innebär att arbetsgivare kan ansöka om ersättning i arbetsgivardeklarationen fram till och med den 30 juni 2024.

Ersättningen för höga sjuklönekostnader infördes 2015, med motivet att skydda små och då särskilt nystartade företag för oförutsedda utgifter som en anställds sjukfrånvaro kan innebära. IKEM har tidigare riktat kritik mot lagförslaget som nu ser ut att bli verklighet.