Hydro Extrusion tvingas säga upp personal till följd av IF Metalls stridsåtgärder

Nu tvingas Hydro Extrusion varsla om uppsägning av personal som en konsekvens av IF Metalls konflikt med Tesla. IKEM – Innovations- och kemiindustrierna kräver att IF Metall häver stridsåtgärderna omedelbart.

– IF Metall har orsakat omfattande skador för kollektivavtalsanslutna Hydro Extrusion som nu varslar cirka 20 personer om uppsägning, varav flera är medlemmar i IF Metall. Dessa människor kastas nu ut i arbetslöshet under tuffa ekonomiska tider, säger Jonas Hagelqvist, VD, IKEM.

Strejken verkställdes den 24 november 2023 och Hydro Extrusion har sedan dess förlorat viktiga affärsrelationer, tagit ekonomisk skada och tvingas alltså nu varsla personal.

Sverige har en unikt långtgående rätt till stridsåtgärder som innebär att även företag som har kollektivavtal och saknar koppling till primärkonflikten kan utsättas för oproportionerliga och orimliga kostnader från konflikter.

– Det här underminerar fredsplikten och skadar därmed kollektivavtalsmodellen, säger Jonas Hagelqvist, VD, IKEM.

– En av den svenska industrins styrkor är låg konfliktnivå och pålitliga spelregler. Det främjar både export och investeringar i den svenska industrin. Nuvarande situation svärtar bilden av Sverige. Risken är att företag väljer att lägga investeringar och nyetableringar i andra länder än Sverige framöver, säger Jonas Hagelqvist, VD, IKEM.

Lyssna på inslaget i Ekot.

-